Hopp til innhold

Nytt styre for neste periode skal velges på ordinær generalforsamling 7. mai 2018. Som styremedlem er du med på å påvirke driften av boligselskapet, og det som skjer i gården. Vi trenger medlemmer som engasjerer seg i bomiljøet vårt og som ønsker å bidra.

I år skal det velges:

  • styreleder
  • ett styremedlem
  • ett varamedlem

Styreleder velges for en periode på ett år, mens styre- og varamedlemmer velges for en periode på to.

Har du forslag til kandidater, eller selv ønsker å stille til valg, ta kontakt med Anita Eide (mobil 99 21 27 70/e-post anitenec@gmail.com), eller Rune Soleng (mobil 48 12 47 69/e-post rune.soleng@gmail.com) i valgkomiteen, innen 22. mars.

Spørsmål om hva styrearbeidet går ut på, hva de ulike vervene innebærer, hvor mye tid som må påregnes, osv. kan rettes til valgkomiteen (Anita har tidligere erfaring som styreleder), eller til medlemmer i det sittende styret pr e-post til sigurdsgate20@gmail.com.

Med vennlig hilsen
Anita Eide og Rune Soleng
Valgkomiteen

Styremøter i denne perioden vil bli avholdt på datoene nedenfor. Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende 10 dager forut for møtedato. En sak som ønskes behandlet må inneholde en saksframstilling og et forslag til vedtak og eventuell annen relevant informasjon som styret trenger for å kunne ta stilling til vedtaksforslaget.

23. august 2017

27. september 2017

25. oktober 2017

29. november 2017

24. januar 2018

28. februar 2018

21. mars 2018

Generalforsamling for 2018 planlegges avholdt 21. mars på Tøyen skole.

Canal Digital skal etter avtale med AS Sigurdsgate 20 starte installering av nytt utstyr i henhold til inngått avtale om digital-TV og bredbånd. Utstyret - digital dekoder og bredbåndsmodem - installeres i alle boenheter. Dere skal ha mottatt informasjonsbrev fra Canal Digital og styret orienterte om innholdet i den nye avtalen på årets generalforsamling, jf sak 5 c på side 11 i innkallingen som er tilgjengelig her:  Ordinær generalforsamling 2017.

For at installasjonen skal gå så smidig som mulig, ber vi dere velge dato og ønsket tidspunkt fra alternativene nedenfor. Installasjonen tar mellom

 tirsdag 16. mai mellom kl 08:00-15:30

torsdag 18. mai mellom kl 08:00-19:30

Send så ønsket dato og tidspunkt, navn og adresse (inkludert oppgang, etasje og bolignummer som begynner med H og angir etasje og plassering av leiligheten i etasjen) på SMS til 922 29 414 (Tessta Connect AS). Tessta Connect AS, som utfører installasjonsjobben på vegne av Canal Digital, bekrefter tidspunkt via SMS fra nummeret over. Merk at montøren må ha tilgang til antennekontakten da denne ofte må byttes.

Har du allerede bredbånd fra Canal Digital i dag, betaler du bare mottatt faktura for kommende periode. Den vil bli avregnet i etterkant mot den kollektive avtalen med AS Sigurdsgate 20 så snart denne har trådt i kraft.  Du vil altså ikke ende opp med å betale dobbelt.

Med vennlig hilsen

styret

AS Sigurdsgate 20

DUGNDAD

Onsdag 10. mai kl 1700 holder vi dugnad i Sigurds gate 20. Været ser lovende ut og vi håper alle har anledning til å delta. Etter dugnaden blir det forfriskninger og snacks i bakgården! Vanligvis er vi ferdig på rundt to timer.

Som vanlig bestiller vi container. Vi oppfordrer alle til å benytte anledningen til å kvitte seg med avfall de måtte ha stående. Det er ikke tillatt å kaste spesialavfall, som elektriske apparater og kjemisk avfall, i containeren. Slikt avfall må du selv levere på en gjenbruksstasjon.

Den nærmeste gjenbruksstasjonen er den mobile som står utenfor gården vår fra kl 16:00-17:30 på dugnadsdagen. Ellers er det minigjenbruksstasjoner på Kampen og i Sofienbergparken, men de har visse begrensninger på typer avfall de tar i mot. Sjekk  https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/ for mer informasjon om hva de ulike tar imot, åpningstider, osv.

Styret (2017-2018)

Gjermund Strømman, styreleder (oppg A)

Caroline S. Pedersen, styremedlem (oppg C)

Sigrid G. Hoel, styremedlem (oppg A)

Sverre M.H. Stenersen, varamedlem (oppg A)

Sandra Fylkesnes, varamedlem (oppg B)

Styret kan kontaktes pr epost på sigurdsgate20[at]gmail.com. Hvis det haster, ta kontakt med styreleder pr telefon 95 03 31 72. Kontaktinformasjon til alle i styret finner du på oppslagstavla i oppgangene.

Årets ordinære generalforsamling avholdes 28. mars på personalrommet på Tøyen skole. Innkallingen med tilhørende sakspapirer kan du laste ned her: 2017 GF Innkalling med beretning.

Protokollen kan lastes ned her: Protokoll ordinær generalforsamling 2017

Dersom du ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan du velge å gi en annen person fullmakt til å representere deg på generalforsamlingen. For at din deltakelse skal kunne godkjennes og din stemme skal kunne telles, må gyldig fullmakt framvises av den du bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert av aksjeeier for å være gyldig.  Skjemaet kan leveres på generalforsamlingen eller sendes styret pr e-post senest 27. mars. Fullmaktskjema lastes ned her: Fullmaktskjema GF 2017.

Spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.

​Årets ordinære generalforsamling for AS Sigurdsgate 20 avholdes ​ ​28. mars kl 18:00 i personalrommet på Tøyen skole, ​i Hagegata 19​.

Saker ​som ønskes behandlet av​ generalforsamlingen,​ ​må ​sendes styret​ pr e-post innen ​9.​ ​​mars kl 16:00​ og inneholde navn på forslagsstiller, leilighetsnummer, en saksframstilling som gjør det mulig å​ forstå og​ vurdere​​ saken, samt forslag til vedtak som generalforsamlingen kan ta stilling til​.

Innkalling med årsberetning vil bli sendt ut i tråd med fristen fastsatt i vedtektene. ​Eventuelle spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.

 

Den minste vaskemaskinen ble reparert i går og skal nå fungere som normalt.

Som tidligere nevnt, skyldes slitasjen på hovedlageret at maskinen lastes for tungt eller at det brukes for mye vaskemiddel.

Reparasjonen av maskinen kostet kr 12 375,-. I 2015 og 2016 hadde vi også store utgifter til reparasjoner av vaskemaskinene. Inntekten fra vaskeriet er på ca. kr 14 000 i året og dekker altså knapt kostnader forbundet med reparasjoner, vedlikehold og bruk av strøm. Dersom vi fortsetter å ha store utgifter på vaskeriet, vil prisen pr vask bli satt opp.

Til brukerne av vaskeriet:

  • Vennligst ikke for mye tøy i maskinen. Vaskekapasiteten er på 6 kg tørt tøy for hver av maskinen. Som tommelfingerregel bør det være minst 10-15 cm klaring mellom tørt tøy og trommelen.
  • Vennligst ikke overdoser med vaskemiddel. Bruk kun den mengden som angis av vaskemiddelprodusenten. Vannet i Oslo er bløtt. Er det vaskemiddelrester i kammeret for vaskemiddel, er det vanligvis tegn på at du har brukt for mye.
  • Det er også fint om brukerne av vaskeriet sørger for at kammeret for vaske- og skyllemiddel holdes rent.