Hopp til innhold

2 Praktisk informasjon

AS Sigurdsgate 20 er et boligaksjeselskap registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 933 365 212. Selskapet har totalt 925 aksjer pålydende kr 120 pr stk. Samlet aksjekapital er kr 117 000 og selskapet har kun en aksjeklasse. Det består av 51 andeler (50 leiligheter og et næringslokale) og eier tomt på 1220 m2 med gårdsnummer 231 og bruksnummer 401 i Oslo kommune.

Forsikring: Gården er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring ASA med polisenummer 70028727.

Forretningsførsel og revisjon: Oslo og Omegn Boligforvaltning (OBF) er selskapets forretningsfører. Vår kontaktperson hos forretningsfører er forvaltningskonsulent Henrik W. Waale. Han kan kontaktes pr e-post på hw@obf.no, eller pr tlf 47 91 24 75. Trude Tonning er vår regnskapskonsulent hos OBF. Hun kan kontaktes pr epost på tt@obf.no, eller pr telefon på  47 91 24 67. Vet du ikke hvem henvendelsen bør rettes til, kan du sende en generell henvendelse til OBF pr epost til firmapost@obf.no eller ringe sentralbordet på 22 12 23 40 . BDO AS er boligselskapets revisor.

Kabel-TV/Bredbånd: Canal Digital er leverandør av kabel-TV og internett. Grunnpakken inngår i vårt abonnement. Dekoder følger med leiligheten. Kundeservice kan kontaktes pr telefon på 06090. Boligselskapets kundenummer hos Canal Digital er: 20146073.

Postkasseskilt og navneskilt på ringeklokketablåer: Postkasser skal ha hvite skilt med svart preg i standard størrelse 93 x 57 mm. Styret bestiller skilt hos Skiltservice AS. Ringetablåer skal merkes med hvite eller transparente selvklebende etiketter med svart trykk som lages av styret. Boligselskapet bærer kostnader forbundet med postkasseskilt og merking av ringetablåer.

Vaskeri og vaskekort: For å bruke vaskemaskinene i fellesvaskeriet, må du ha vaskekort. Kortet kjøpes hos Sverre Stenersen oppgang A. Han selger kort og fyller opp kort (min kr 400 i kontanter, eller Vipps). Se mer informasjon om kortpåfylling på oppslagstavla utenfor vaskeriet.

Individuell måling av varme og varmt tappevann: Boligselskapet innførte individuell måling av bruk av varme og varmt tappevann i oktober 2013. Målerne blir fjernavlest av Brunata AS. Varmeregnskapet gjøres opp en gang i året, etter endt varmesesong som avsluttes 31.05. Da får den enkelte vite om de har brukt mer eller mindre enn de har betalt for gjennom à kontobeløpet som betales inn som del av den månedlige 'husleia'.  Før varmeregnskapet kan gjøres opp, må alle fakturaer for strøm og andre kostnader forbundet med varmesentralen pr 31.05. være mottatt.

Ved eierskifter må eierskifteskjema sendes Brunata slik at selger sier opp sitt "varmeabonnement" og ny eier overtar ansvaret. Last ned eierskifteskjemaet her: Brunata eierskifteskjema. Kontakt styret pr epost dersom du har spørsmål angående skjemaet.

Dersom eierskiftemelding ikke blir sendt Brunata og ny aksjonær ender med å betale for forrige eiers bruk, fordi det er betalt inn for lite à konto til å dekke faktisk forbruk for denne boligen, er dette en eierskiftesak som ikke angår boligselskapet eller vår forretningsfører.

Vaktmester: Oslo bygårdsdrift AS er selskapets vaktmester. Vår vaktmester, Per Gunnar, kommer tre ganger i uken, på mandag, onsdag og fredag morgen. Det er kun styret som kan rekvirere vaktmestertjenester. Oversikt over hvilke tjenester som inngår i avtalen vår med Oslo bygårdsdrift kan du lese om her: Arbeidsoppgaver og frekvensplan vaktmestertjenester.

Dersom du oppdager forhold som vaktmester bør utbedre eller se på, vennligst send epost til styret. Ved akutte hendelser, som lekkasjer, problemer med brikkeleser, osv. kan vaktmester kontaktes direkte på telefon 02156. Vår kontaktperson er Kenneth Punnerud.

Renhold: Oslo bygårdsdrift AS er ansvarlig for renhold av fellesarealene. Vanligvis utføres renholdet på fredager.

Adgangssystem: I april 2014 installerte selskapet nytt adgangssystem, der systemnøkler er byttet ut mot brikker med kode. Inngangsdørene låses opp ved hjelp av brikken på følgende måte:

  1. Hold brikken midt på, helt inntil brikkeleserens tastatur. Det skal da lyse grønt nederst, midt på leseren. (Lyser det rødt har du ikke holdt brikken stille nok, eller inntil leseren lenge nok til at den har kunnet lese brikkens data.) Koden må tastes inn før det grønne lyset slukkes. Dersom det slukker før du er ferdig må du begynne på nytt. NB! Ikke trykk kode før det lyser grønt.
  2. Tast så din firesifrede kode.
  3. Trykk deretter den grønne knappen nederst til venstre på leseren.
  4. Ett klikk vil høres og døra er låst opp.
  5. Vennligst påse at døra går i lås bak deg!

Dersom lyset nederst midt på leseren bare blinker rødt og leseren ikke registrerer koden din, vennligst gi beskjed til styret.

Får du ikke kontakt med styret, vennligst meld feilen direkte til Aker lås og nøkkel   987 07707

Nøkkelbrikker: Bestilling av nye brikker og eventuell endring av kode krever rekvisisjon fra styret. Nye brikker må du selv hente hos Aker lås og nøkkel som ligger i Brobekkveien 105, https://www.akerlas.no/om-aker-las/

Systemnøkler: Bestilling av systemnøkler sendes pr epost til styret. Systemnøkler koster kr 250/stk.