Hopp til innhold

4 Husordensregler

Husordensregler

Husordensreglene er under oppdatering, i tråd med vedtak gjort på generalforsamlingen i 2017, og legges ut på hjemmesiden så snart de er ferdigstilt. Visse bestemmelser er flyttet til vedtektene.

husordensregler-pr-2011-04-05

Vi viser til bestemmelsen om at det ikke er tillatt å hensette gjenstander i fellesarealene, og minner for ordens skyld om at gjenstander som er hensatt i oppganger og fellesarealer i kjellere vil bli fjernet uten videre varsel og på eiers regning.