Hopp til innhold

HUSORDENSREGLER FOR AS SIGURDS GATE 20

Vedtatt på styremøte 15. januar 1987, vedtatt på generalforsamling 22. april 2009, endret på generalforsamling 5. april 2011, endret på styremøte 28.06.2021.

FELLESAREALER

 1. Sykler skal settes i sykkelstativene i bakgården. Mopeder og scootere kan settes i bakgården, men det er ikke tillatt å ha motoren i gang mens disse er i bakgården.
 2. Barnevogner tilhørende beboere skal plasseres i skuret, og bør slås sammen om mulig.
 3. Trappevask utføres av SMA renholdstjeneste hver uke.
 4. Husholdningsavfall og papiravfall skal i separate søppelkasser. Det skal ikke settes noe utenfor disse kassene, og lokket skal alltid kunne lukkes etter bruk. Ved behov for kasting av større ting, må man selv fjerne dette. Avfall kan også leveres til mobil minigjenbruksstasjon, som står utenfor bygget vårt tirsdager kl. 16-17.30.
 5. Oppgangene og kjeller må ikke belemres med uvedkommende ting, som sykler, barnevogner, ski og lignende, grunnet brannfare. Gjenstander som er hensatt i oppganger og fellesarealer i kjellere, kan bli fjernet uten videre varsel.
 6. Takterrassen kan disponeres av alle. Det forventes likevel at det henges opp nabovarsel (i oppgang B) ved større tilstelninger. Det skal være stille på taket etter kl. 22 på hverdager og etter k. 23 i helger. Det er forbudt å bruke kullgrill på felles takterrasse, grunnet brannfare.

ORDENSREGLER FOR LEILIGHETENE

 1. Styret kan inspisere badene og pålegge leietager å utføre de nødvendige utbedringer for egen regning. Skade som påføres bygningen som følge av mangler på bad, utbedres for leietagers regning. Leietager har ansvar for vedlikehold og regelmessig rensing av egne sluk.
 2. Det skal ikke foretas forandringer av leilighetenes planløsning, ventilasjon og VVS-anlegg. Heller ikke større perforering av vegger er tillatt uten styrets skriftlige tillatelse. Det er forbudt å montere avtrekks- og fuktvifter til ventilasjonskanalene.
 3. I dette borettslaget er det ikke tillatt med husdyr. Dersom særlige grunner foreligger, kan det søkes om, men det gis ingen garanti om at søknaden innfris.
 4. Med godkjenning fra styret, etter begrunnet søknad, kan en aksjeeier overlate bruken av boligen til andre for inntil to år. Se vedtektene for mer informasjon om dette (http://sigurdsgate20.no/?page_id=8).
 5. Det påligger aksjonærene å melde fra til styret eller vaktmester umiddelbart ved skader på sentralvarmeanlegget, vannrør, toalettanlegget eller vannrørene.
 6. Skader som måtte oppstå på egen eller andres leilighet som følge av lekkasje fra kraner, vaskemaskin etc., erstattes av ansvarlige.
 7. Det påligger aksjonærene å melde fra til styret eller vaktmester umiddelbart ved oppdagelse av skadedyr (veggdyr, kakerlakker etc). Omkostninger ved utryddelse av skadedyrene dekkes av de leilighetene som må saneres.
 8. Leilighetene skal kun brukes til beboelse.
 9. Aksjonærene plikter å gjøre seg kjent med hvor det finnes stoppekraner for vanntilførsel til deres leilighet.
 10. Ved tilkalling av, eller bestilling av oppdrag fra vaktmester bæres utgiftene av den som rekvirerer dette. Dette gjelder ikke hvis det gjelder forhold styret er ansvarlige for, f.eks. ved manglende varmtvann, kalde radiatorer etc.
 11. Det skal være ro i leilighetene fra kl 23:00-07:00. Støyende arbeid skal ikke utføres etter kl 21:00 på hverdager, kl 18:00 på lørdager og helst ikke på søndager og helligdager.
 12. Alle ytterdører og oppgangsdører skal til enhver tid holdes låst.
 13. Det er forbudt å bruke kullgrill på balkonger, grunnet brannfare.

VASKERIET

 1. Vasketider:

Mandag – Fredag              08:00 - 20:30

Lørdag – Søndag                10:00 - 16:00

OBS! Det er tidslås på vaskemaskinene. Maskinene låses fem minutter etter siste vasketid. De åpnes én time senere (i fem minutter), hvis man skulle være uheldig å ikke få ut siste vask.

 1. Det er ikke anledning til å føre seg opp på vaskelisten mer enn én gang, dvs man vasker ferdig sin tid før man setter seg opp på nytt.
 2. Vasken tørker relativt fort i tørkeskapene, og det er ønskelig at man passer på å hente tøyet sitt innen rimelig tid for å gi plass til andre som trenger plassen. 
Tørkeskapene skal ikke åpnes mellom kl. 23 og kl. 07, grunnet støy.

ANNET

 1. Nøkkelbrikker kan bestilles av styret. Postkassenøkler og nøkler til egen inngangsdør er eget ansvar.
 2. Alle henvendelser styret og vaktmester gjøres primært via mail til styret. Eventuelle direkte henvendelser til styret bør, med mindre det er oppstått en akutt situasjon, gjøres mellom kl. 10 og 20 på hverdager. Hvem som bør kontaktes for direkte henvendelser, står på oppslag i oppgangen, og på sigurdsgate20.no.
 3. Ønsker man å endre navn på ringeklokken / ringeklokketavlen, gi beskjed til styret.