Hopp til innhold

COVID-19: Varsel om digital ordinær generalformsamling 2020

OM ÅRETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING:

Som beboere har mottatt informasjon om pr. e-post, vil årets ordinære generalforsamling i AS Sigurds gate 20 avholdes 3. juni, 2020 kl 18:00 uten fysisk frammøte, men ved digital avstemming. Denne avgjørelsen er tatt med bakgrunn i korona-pandemien og med hjemmel i midlertidig forskrift (aksjeloven, FOR-2020-03-27-464).

Spørsmål om innkallingen kan rettes styret pr e-post: sigurdsgate20@gmail.com, fram til 3. juni.

Dersom det er særskilte behov for kontakt via telefon, ber vi om at tidspunkt for telefonsamtale avtales pr. mail innen fredag 29. mai

OM STEMMEGIVING:

På grunn av de spesielle omstendighetene har styret valgt å gjennomføre avstemming ved innmelding av stemmer i forkant av generalforsamlingen. Det er sendt ut informasjon om dette i e-posten om innkallingen.

Stemmer avgis ved å benytte stemmeseddel sendt ut til beboere som vedlegg pr. e-post. Kryss av med bokstaven x i stemmeseddelen for hva du stemmer for. Felter som ikke er huket av på, anses som blanke stemmer.

Stemmeseddelen følger nummerering i innkallingen.

Utfylt stemmeseddel kan sendes styret pr epost til: sigurdsgate20@gmail.com, eller legges i styrets postkasse (oppgang B). 

Etter generalforsamlingen vil styret avholde et digitalt møte hvor stemmene telles opp og protokoll føres. 

Frist for innsendelse av stemmeseddel, både per e-post og postlegging i styrets postkasse, er innen kl. 18:00 onsdag 3. juni