Hopp til innhold

Varsel om ordinær generalforsamling 2020

Årets ordinære generalforsamling avholdes onsdag den 25. mars, klokken 18:00personalrommet Tøyen skole. Innkallingen med tilhørende sakspapirer kan du laste ned [lenke kommer snart]. Protokoll fra generalforsamlingen finner du [lenke kommer snart] og revisjonsberetningen finner du [lenke kommer snart].

Dersom du ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan du velge å gi en annen person fullmakt til å representere deg på generalforsamlingen. For at din deltakelse skal kunne godkjennes og din stemme skal kunne telles, må et skjema på gyldig fullmakt framvises av den du bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert av aksjeeier for å være gyldig. Fullmaktsskjemaet kan leveres på selve generalforsamlingen eller sendes styret pr e-post senest 25. mars, klokken 12:00. Fullmaktskjema lastes ned [lenke kommer snart].

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes skriftlig til styret senest 20.2, klokken 12:00. Forslag til saker leveres til styret v/Gjermund Strømman, eller sendes pr e-post til sigurdsgate20@gmail.com. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet er det ønskelig at: 

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen, og at 
  • forslagsfremlegger formulerer et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

NB! Dersom en sak ikke er tilstrekkelig opplyst kan den potensielt ikke stemmes over. Om en sak anses å være lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret ta kontakt med saksfremlegger for å drøfte om saken heller bør behandles på et styremøte, eller hvorvidt det er tilstrekkelig med konkret tilbakemelding vedrørende saken.

Innkalling med endelig saksliste og foreskrevne vedlegg vil sendes ut høyst 20 dager og minst 8 dager før generalforsamling.

Spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post: sigurdsgate20@gmail.com