Hopp til innhold

Varsel om ordinær generalforsamling 2019

Årets generalforsamling avholdes den 27. mars kl 18:00 i personalrommet på Tøyen skole, i Hagegata 19. S aker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må sendes styret pr e-post  innen  26  . februar  kl 16:00 og inneholde navn på forslagsstiller, leilighetsnummer, en saksframstilling som gjør det mulig   å forstå og vurdere saken, samt forslag til vedtak som generalforsamlingen kan ta stilling til .  Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret ta kontakt for å drøfte om saken heller bør behandles på et styremøte eller om det er tilstrekkelig med konkret tilbakemelding vedrørende problemstillingen.
Innkalling med årsberetning vil bli sendt ut i tråd med fristen fastsatt i vedtektene. Eventuelle spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.

Med vennlig hilsen for styret i AS Sigurdsgate 20
Gjermund Strømman