Hopp til innhold

Ordinær generalforsamling 2018

Årets ordinære generalforsamling avholdes 7.mai kl 1800 på personalrommet på Tøyen skole. Innkallingen med tilhørende sakspapirer kan du laste ned her: 2018 GF Innkalling med beretning. Revisjonsberetning kan lastes ned her: 2018 GF Revisjonsberetning. Her finner du protokollen fra generalforsamling 2018 (s.1 og s.2).

Dersom du ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan du velge å gi en annen person fullmakt til å representere deg på generalforsamlingen. For at din deltakelse skal kunne godkjennes og din stemme skal kunne telles, må gyldig fullmakt framvises av den du bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert av aksjeeier for å være gyldig. Skjemaet kan leveres på generalforsamlingen eller sendes styret pr e-post senest 6. mai. Fullmaktskjema lastes ned her: Fullmaktskjema GF 2018.

Spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.