Hopp til innhold

Ordinær generalforsamling 2017

Årets ordinære generalforsamling avholdes 28. mars på personalrommet på Tøyen skole. Innkallingen med tilhørende sakspapirer kan du laste ned her: 2017 GF Innkalling med beretning.

Protokollen kan lastes ned her: Protokoll ordinær generalforsamling 2017

Dersom du ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan du velge å gi en annen person fullmakt til å representere deg på generalforsamlingen. For at din deltakelse skal kunne godkjennes og din stemme skal kunne telles, må gyldig fullmakt framvises av den du bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert av aksjeeier for å være gyldig.  Skjemaet kan leveres på generalforsamlingen eller sendes styret pr e-post senest 27. mars. Fullmaktskjema lastes ned her: Fullmaktskjema GF 2017.

Spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.