Hopp til innhold

Styremøter 2016-2017

Styremøter i denne perioden vil bli avholdt på datoene nedenfor. Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende 10 dager forut for møtedato. En sak som ønskes behandlet må inneholde en saksframstilling og et forslag til vedtak og eventuell annen relevant informasjon som styret trenger for å kunne ta stilling til vedtaksforslaget.

3. mai 2016

29. juni 2016

23. august 2016

20. september 2016

25. oktober 2016

22. november 2016 (avlyst)

13. desember 2016

24. januar 2017

21. februar 2017

Generalforsamling for 2017 planlegges avholdt 28. mars 2017 på Tøyen skole.