Hopp til innhold

El-kontroll, befaring og utskifting av varmemålere

El-kontroll, befaring og utskifting av varmemålere gjennomføres 1., 2. og 3. desember mellom kl 08:00 og kl 17:00. Vi ber om at dere legger opp til å være hjemme 30 minutter før og 30 minutter etter oppsatt tid, for å ta høyde for eventuelle forsinkelser som måtte oppstå ved gjennomføringen av arbeidet.

El-kontroll

Som nevnt på generalforsamlingen i mars og i styrets beretning for 2014, gjennomføres el-kontrollen for å bedre brannsikkerheten i gården og for å redusere forsikringspremien boligselskapet betaler. Befaringen som ble gjennomført av styret høsten 2013 avdekket at det elektriske anlegget i leilighetene er av variende kvalitet og alder og svært få aksjonærer kan framvise samsvarserklæring for arbeid som er utført på det elektriske anlegget.

Befaring

Den samme befaringen avdekket, som nevnt på generalforsamlingen, at ventilasjon og utskifting av luft i leiligheten ikke er tilstrekkelig. I flere tilfeller medfører det kondens og for høy luftfuktighet i leilighetene, noe som gir dårlig inneklima, påvirker vindusrammer og på sikt kan medføre sopp- og råteskader. Den generelle befaringen som Byggmesterkontoret skal gjennomføre skal primært ha fokus på ventilasjon og inneklima, men vi har i tillegg valgt å sjekke andre forhold som vindusrammer, radiatorrør, avløp, balkonger, osv. Rapporten fra Byggmesterkontoret skal legges til grunn for gjennomgang og eventuell revisjon av boligselskapets langsiktige vedlikeholdsplan.

  • For at arbeidet skal kunne gjennomføres i tråd med tidsskjemaet, ber vi om vinduskarmene er ryddet for planter og andre gjenstander, slik at vinduer kan åpnes og snus. Alle radiatorer og radiatormålere må være tilgjengelige. Benkeskap på kjøkken må ryddes slik at rør og avløp kan inspiserer. Det samme gjelder på baderom, der avløp og rør må kunne inspiseres. 

Utskifting av varmemålere

Det har oppstått feil på målere i en rekke leiligheter. Alle målerne byttes derfor ut. Dette er en reklamasjon og kostnadene forbundet med utskiftingen belastes ikke boligselskapet.

Innlevering av nøkler

Dersom du ikke har anledning til å være hjemme på oppsatt tidspunkt og heller ikke har en nabo eller andre som kan sørge for tilgang til din leilighet, må du levere nøkler til styret, slik at vi kan sørge for nødvendig tilgang. Innlevering av nøkkel kan skje på følgende tidspunkt:

Dato Tidspunkt Hos
23.11. 19:30-22:30 Ida i oppg A
24.11. 19:00-21:00 Anita i oppg D
25.11. 17:00-19:00 Anita i oppg D
26.11. 16:30-20:00 Erica i oppg A

Nøkler må være merket med etternavn og leilighetsnummer på en måte som gjør at merkingen ikke lett faller av. Dersom vi ikke får tilgang til leiligheten på oppsatt tidspunkt, vil ekstrakostnader som påløper ved at arbeidet må gjennomføres på et seinere tidspunkt bli belastet aksjonæren.

Send styret en epost dersom du har spørsmål.

På forhånd mange takk for at dere bidrar til en effektiv gjennomføring av arbeidet!