Hopp til innhold

Prosjekt ny varmesentral starter! Sykler, motorsykler, barnevogner og leker må fjernes fra bakgården seinest 22.08.

Prosjekt Ny varmesentral starter og alle sykler, motorsykler/mopeder, barnevogner og leker må fjernes fra bakgården innen kl 07:00 fredag 23. august! For de som bruker sykkel daglig vil det være mulig å ha den stående oppstilt fra sykkelstativet på utsiden av vaskekjelleren og bort til én meter fra rampen til portrommet ut mot gata. Ingen sykler må låses til sykkelstativene i byggeperioden. Vi praktiserer først-til-mølla prinsippet når det gjelder sykkelparkering på dette området. Motorkjøretøy må under ingen omstendigheter stå oppstilt i bakgården i byggerperioden.

Elektropluss, entreprenøren som skal levere den nye varmesentralen, må kunne flytte på alt som blir stående i bakgården. Vi oppfordrer imidlertid alle til å sette sykler, barnevogner og leker i bodene sine, eller i rommet til venstre for vaskeriet under oppgang A. Arbeidene vil medføre mye støv og skitt og alt som blir stående i bakgården risikerer å bli skittent eller i verste fall ødelagt. Elektropluss tar imidlertid intet ansvar for noen av beboernes eiendeler som blir stående i bakgården i prosjektperioden.

Boreriggen føres inn via gjerdet mot Gruegata 22. Her vil det derfor bli stående åpent i prosjektperioden, og porten til Gruegata 18 låses som kjent aldri. Inngangsdøra til gården vil også stå åpen så lenge brønnboringen pågår i bakgården, fordi kompressoren som gir energi til riggen vil stå oppstilt på forsiden av gården. Det er derfor ekstra viktig at dere påser at verdisaker er skikkelig sikret og at dørene til oppganger og bodområder er forsvarlig lukket og låst i hele prosjektperioden.

I alt åtte energibrønner skal bores – fire i bakgården og fire foran gården. Boringen i bakgården starter i følge prosjektplanen fredag 23. og avsluttes onsdag 28. august. Den gamle oljetanken som ligger nedgravd på plenen mot Kolstadgata skal også fjernes, og dette gjøres allerede torsdag 22. august. Boring av energibrønnene foran gården starter onsdag 28. og avsluttes mandag 2. september.

Brønnboringen vil vanligvis starte kl 07:00 og om nødvendig pågå fram til kl 21:00. – dette fordi brønnboring er svært dyrt og kortere arbeidsdager vil fordyre boringen vesentlig og gjøre prosjektet umulig for oss å gjennomføre. Vi beklager de eventuelle ulempene dette kan medføre, men håper at alle kan leve med den støyen som genereres i den perioden arbeidene pågår.

Vi håper entreprenørene klarer å overholde tidsplanen, men må naturligvis også ta høyde for at uforutsette forhold og hendelser som vil forsinke framdriften kan inntreffe, som for eksempel ras i energibrønnene under boring. Informasjon om eventuelle endringer eller forsinkelser i prosjektplanen publiseres på nettsiden.

Når energibrønnene er boret skal rør fra disse føres inn i fyrrommet. I bakgården skjer dette fra 2. tom 6. september, og på forsiden fra 6. tom 13. september.

Arbeidet utendørs avsluttes ved at bakgården asfalteres og at det såes ny plen på forsiden. Dette skal etter planen skje fra mandag 16. tom fredag 27. september.

Arbeidet innendørs, primært i fyrrommet, starter mandag 26. august, og prosjektet avsluttes ved at den nye varmesentralen er ferdig overlevert oss tirsdag den 22. oktober.

Framdriftsplan for gjennomføring av de øvrige energieffektiviseringstiltakene vil legges ut på nettsiden så snart den foreligger. Startdato er 26. august og sluttdato er 31. oktober. Der arbeid skal utføres i leilighetene (utskifting av radiatorventiler) vil styret gjøre avtaler på vegne av entreprenøren med den enkelte. Har du/dere gamle radiatorventiler og er bortreist i perioden 26. august til 31. oktober, ta kontakt med styret snarest for å avtale tilgang til leiligheten din/deres. Alle gamle ventiler må skiftes ut for å oppnå balanse og effektivitet i varmeanlegget. Eventuelle merkostnader som påløper fordi entreprenøren ikke får tilgang til leilighetene det gjelder i prosjektperioden, vil måtte dekkes av den enkelte.

Last ned framdriftsplanen og oversikt over hvem som gjør hva i prosjektet her: Framdriftsplan Ny Varmesentral Sigurds gate 20

Eventuelle spørsmål om prosjektet kan rettes til styreleder, helst pr epost eller sms.