Hopp til innhold

Kartlegging av varmesystem, osv. i leilighetene starter nå

I forbindelse med overgang til bergvarme, har vi behov for å kunne gi så god nformasjon som mulig til entreprenøren som skal dimensjonere og installere ny varmesentral. God informasjon er vesentlig for å oppnå et effektivt og velbalansert varmesystem. Vi må vite hva slags radiatorer vi har i dag, om temperaturen kan reguleres slik at du/dere oppnår komfortabel innetemperatur i fyringssesongen,  om det blir for varmt, for kaldt, eller om det er akkurat passe. Hvis en eller flere av radiatorene ikke virker, er det også noe vi gjerne vil vite.

God ventilasjon er nødvendig for å oppnå effektiv energibruk og godt inneklima, derfor kartlegger vi også ventiler, avtrekk og lufting. Vi vet for eksempel at flere har hatt kondensproblemer. Ofte har det sammenheng med luftevaner, innetemperatur og ventilasjon, men også med bruk, spesielt av kjøkken og bad. Og det er mye vil selv kan gjøre for å redusere eller eliminere problemet. Der problemet ikke lar seg løse, kan vi bli nødt til å vurdere andre tiltak.

Når vi først gjennomfører en befaring av alle leilighetene, ønsker vi også å innhente annen informasjon som Styret trenger for å gjøre jobben sin og drifte gården på en tilfredsstillende måte. Vi har derfor inkludert spørsmål for å kartlegge forhold angående brannsikkerhet, elektrisk anlegg og -installsjoner, endringer i planløsning og bruk av fellesvaskeri og tørkebåser.

Befaringen tar maks 5 minutter og starter umiddelbart. Vi vet det er ferietid og at mange er bortreist i juli, men vi starter befaringene nå og håper å ha gjennomført alle innen 9. august. Mer spesifikk informasjon om tidspunkt for befaring i din oppgang følger pr epost, oppslag eller telefon.