Hopp til innhold

Hageavfall skal ikke kastes i avfallsbeholder for restavfall!

Styret setter stor pris på at folk ønsker å hjelpe til, men vil bare minne om at hageavfall ikke skal kastes i avfallsbeholder for restavfall.

Beskjæringen av rosebuskene ble ferdigstilt i etterkant av dugnaden og avkappede kvister ble lagt i en liten haug helt inntil husveggen ved inngangen i påvente at bortkjøring av spesialavfall (det står en mengde spesialavfall i et tilstøtende rom til fyrrommet som skal fjernes før sommeren, men som vi venter på bortkjøring av). Hageavfallet skulle tas med når dette spesialavfallet fjernes. Nå er det imidlertid noen som har vært "behjelpelige" med å fjerne hageavfallet ved å dumpe det i avfallsbeholder for restavfall. Der hører det ikke hjemme! Vi risikerer nå å bli ilagt gebyr av Renovasjonsetaten for å ha kastet avfall der som ikke hører hjemme i restavfallsbeholderen.