Hopp til innhold

Ekstraordinær generalforsamling 27. juni 2013

Sett av datoen! Ekstraordinær generalforsamling avholdes kl 18:00 den 27. juni 2013. Saker som vil stå på dagsorden er vedtak av ny varmesentral og eventuelle andre kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak som Styret anbefaler gjennomført for å redusere felleskostnader til energi.

AF Gruppen AS har fått i oppdrag å gjennomføre en fullstendig enøkanalyse på vegne av boligselskapet. Bymiljøetaten i Oslo kommune gir tilskudd til honorar ved gjennomføring av analysen. I tillegg til å utrede fornybare energiløsninger for ny varmesentral og generelle energieffektivseringstiltak, vil analysen gi en generell tilstandsrapport for gården.

Formell innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen og sakspapirer som innholder informasjon om møtested, saksliste, saksframstilling og forslag til vedtak vil bli sendt ut på et seinere tidspunkt.