Hopp til innhold

Lyst til å sitte i Styret?

Nytt styre for neste periode skal velges på Generalforsamlingen 19. mars, 2013. Som styremedlem er du med på å påvirke det som skjer i gården vår, og vi trenger medlemmer som er engasjert i sitt bomiljø.

I år skal det velges styreleder, som velges for en periode på ett år om gangen, og ett styremedlem og ett varamedlem, som begge velges for en periode på to år av gangen.

Hvis du har forslag til kandidater til vervene som er på valg, eller selv ønsker å stille, ta kontakt med valgkomiteen på telefon 45 20 42 34 eller send e-post til ullrich.mende (at) gmail.com innen søndag 24. februar.

Med vennlig hilsen

Ullrich Mende og Karianne Eull

Valgkomiteen