Hopp til innhold

Styremøter i denne perioden vil bli avholdt på datoene nedenfor. Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende 10 dager forut for møtedato. En sak som ønskes behandlet må inneholde en saksframstilling og et forslag til vedtak og eventuell annen relevant informasjon som styret trenger for å kunne ta stilling til vedtaksforslaget.

23. august 2017

27. september 2017

25. oktober 2017

29. november 2017

24. januar 2018

28. februar 2018

21. mars 2018

Generalforsamling for 2018 planlegges avholdt 21. mars på Tøyen skole.

Styremøter i denne perioden vil bli avholdt på datoene nedenfor. Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende 10 dager forut for møtedato. En sak som ønskes behandlet må inneholde en saksframstilling og et forslag til vedtak og eventuell annen relevant informasjon som styret trenger for å kunne ta stilling til vedtaksforslaget.

3. mai 2016

29. juni 2016

23. august 2016

20. september 2016

25. oktober 2016

22. november 2016 (avlyst)

13. desember 2016

24. januar 2017

21. februar 2017

Generalforsamling for 2017 planlegges avholdt 28. mars 2017 på Tøyen skole.

 

Nedenfor vises en oversikt over datoer for styremøtene som er planlagt i styreperioden. Dersom det er en sak du ønsker styret skal behandle, send saksframstilling (som gjør rede for bakgrunn for saken, hva du/dere ønsker at styet skal ta stilling til) og forslag til vedtak seinest 10 dager innen møtedato.

2015:

  • 22. april
  • 20. mai
  • 24. juni
  • 19. august
  • 23. september
  • 21. oktober
  • 25. november
  • 9. desember
2016:
  • 20. januar
  • 17. februar
Ordinær generalforsamling vil bli avholdt 16. mars 2016, med forbehold om ledig møterom på Tøyen skole.

Nedenfor følger oversikt over når styremøter planlegges avholdt i 2014. Forslag til saker du ønsker skal behandles av styret, sendes inn pr epost senest 10 dager før møtet. I saksframstillingen må du gi bakgrunn for saken, forklare hvorfor du ønsker at styret skal behandle den og komme med forslag til vedtak.

7. april

5. mai

3. juni

7. juli (sak til behandling håndert pr epost - valg av ny forretningsfører)

4. august (flyttet til 14. august pga ferieavvikling)

17. september

9. oktober

11.  november

10. desember

For å skape forutsigbarhet for planlegging og gjennomføring av aktiviteter og oppfølging av vedtak, har Styret bestemt dato for alle styremøter i 2013. Saker som ønskes behandlet må meldes inn skriftlig til styret seinest 14. dager før styremøtet og inneholde saksframstilling, forslag til vedtak og forslagsstillers navn og leilighetsnummer.

21. mai

25. juni

30. juli

27. august

24. september

29. oktober

26. november