Hopp til innhold

Årets ordinære generalforsamling avholdes 27. mars på personalrommet på Tøyen skole. Innkallingen med tilhørende sakspapirer kan du laste ned her. Protokoll fra generalforsamlingen finner du her og revisjonsberetningen finner du her.

Dersom du ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan du velge å gi en annen person fullmakt til å representere deg på generalforsamlingen. For at din deltakelse skal kunne godkjennes og din stemme skal kunne telles, må gyldig fullmakt framvises av den du bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert av aksjeeier for å være gyldig.  Skjemaet kan leveres på generalforsamlingen eller sendes styret pr e-post senest 25. mars. Fullmaktskjema lastes ned her

Hagegruppa har utarbeidet et forslag til oppgradering av bakgården som skal avstemmes på generalforsamlingen (se innkalling), informasjon om planene finner du her:

Spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.

Nytt styre for neste periode skal velges på ordinær generalforsamling 27. mars 2019. 

Vi søker nye styremedlemmer til styret i AS Sigurdsgate 20. Som styremedlem er du med på å påvirke driften av selskapet og det meste som skjer i gården. Vi trenger medlemmer som engasjerer seg i bomiljøet vårt og som ønsker å bidra til et godt miljø i gården.

I år skal det velges:

  • styreleder for 2019-2020
  • ett styremedlem for 2019-2021
  • ett varamedlem for 2019-2021

Styreleder velges for en periode på ett år, mens styre- og varamedlemmer velges for en periode på to.

Har du forslag til kandidater, eller selv ønsker å stille til valg, ta kontakt med Anita Eide (mobil 99 21 27 70/e-post anitenec@gmail.com), eller Rune Soleng (mobil 48 12 47 69/e-post rune.soleng@gmail.com) i valgkomiteen, innen utgangen av dagen 5. februar.

Spørsmål om hva styrearbeidet går ut på, hva de ulike vervene innebærer, hvor mye tid som må påregnes, osv. kan rettes til valgkomiteen (Anita har tidligere erfaring som styreleder i gården), eller til medlemmer i det sittende styret pr e-post til sigurdsgate20@gmail.com.

Har du innspill til hva du mener styret bør gjøre mer av, mindre av, eller bedre, tar vi også imot slike tilbakemeldinger og kan ha dem i bakhodet når vi skal vurdere kandidater til årets valg. 

Med vennlig hilsen

Anita og Rune

valgkomiteen

Nytt styre for neste periode skal velges på ordinær generalforsamling 7. mai 2018. Som styremedlem er du med på å påvirke driften av boligselskapet, og det som skjer i gården. Vi trenger medlemmer som engasjerer seg i bomiljøet vårt og som ønsker å bidra.

I år skal det velges:

  • styreleder
  • ett styremedlem
  • ett varamedlem

Styreleder velges for en periode på ett år, mens styre- og varamedlemmer velges for en periode på to.

Har du forslag til kandidater, eller selv ønsker å stille til valg, ta kontakt med Anita Eide (mobil 99 21 27 70/e-post anitenec@gmail.com), eller Rune Soleng (mobil 48 12 47 69/e-post rune.soleng@gmail.com) i valgkomiteen, innen 22. mars.

Spørsmål om hva styrearbeidet går ut på, hva de ulike vervene innebærer, hvor mye tid som må påregnes, osv. kan rettes til valgkomiteen (Anita har tidligere erfaring som styreleder), eller til medlemmer i det sittende styret pr e-post til sigurdsgate20@gmail.com.

Med vennlig hilsen
Anita Eide og Rune Soleng
Valgkomiteen

Årets ordinære generalforsamling avholdes 28. mars på personalrommet på Tøyen skole. Innkallingen med tilhørende sakspapirer kan du laste ned her: 2017 GF Innkalling med beretning.

Protokollen kan lastes ned her: Protokoll ordinær generalforsamling 2017

Dersom du ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan du velge å gi en annen person fullmakt til å representere deg på generalforsamlingen. For at din deltakelse skal kunne godkjennes og din stemme skal kunne telles, må gyldig fullmakt framvises av den du bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert av aksjeeier for å være gyldig.  Skjemaet kan leveres på generalforsamlingen eller sendes styret pr e-post senest 27. mars. Fullmaktskjema lastes ned her: Fullmaktskjema GF 2017.

Spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.

​Årets ordinære generalforsamling for AS Sigurdsgate 20 avholdes ​ ​28. mars kl 18:00 i personalrommet på Tøyen skole, ​i Hagegata 19​.

Saker ​som ønskes behandlet av​ generalforsamlingen,​ ​må ​sendes styret​ pr e-post innen ​9.​ ​​mars kl 16:00​ og inneholde navn på forslagsstiller, leilighetsnummer, en saksframstilling som gjør det mulig å​ forstå og​ vurdere​​ saken, samt forslag til vedtak som generalforsamlingen kan ta stilling til​.

Innkalling med årsberetning vil bli sendt ut i tråd med fristen fastsatt i vedtektene. ​Eventuelle spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.

 

Nytt styre for neste periode skal velges på ordinær generalforsamling 28. mars, 2016. Som styremedlem er du med på å påvirke det som skjer i gården, og vi trenger medlemmer som er engasjert i bomiljøet vårt og som ønsker å bidra.

I år skal det velges:

  • styreleder
  • ett styremedlem
  • ett varamedlem

Styreleder velges for en periode på ett år, mens styre- og varamedlemmer velges for en periode på to. 

Har du forslag til kandidater,  eller selv ønsker å stille til valg, ta kontakt med Victoria Koritzinsky i valgkomiteen på telefon 98 61 85 53 (eller ring på i oppgang A), eller send e-post til Kine Hammer Hansen kinehaha@gmail.cominnen 7. februar.

Spørsmål om hva styrearbeidet går ut på, hva de ulike vervene innebærer, hvor mye tid som må påregnes, osv. kan rettes til valgkomiteen eller sittende styre pr epost, sigurdsgate20@gmail.com.

Med vennlig hilsen

Victoria Koritzinsky og Kine Hammer Hansen

Valgkomité

Styremøter i denne perioden vil bli avholdt på datoene nedenfor. Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende 10 dager forut for møtedato. En sak som ønskes behandlet må inneholde en saksframstilling og et forslag til vedtak og eventuell annen relevant informasjon som styret trenger for å kunne ta stilling til vedtaksforslaget.

3. mai 2016

29. juni 2016

23. august 2016

20. september 2016

25. oktober 2016

22. november 2016 (avlyst)

13. desember 2016

24. januar 2017

21. februar 2017

Generalforsamling for 2017 planlegges avholdt 28. mars 2017 på Tøyen skole.