Hopp til innhold

Forslaget om å installere bergvarme og gjennomføre de syv foreslåtte tiltakene for mer effektiv og miljøvennlig energibruk ble enstemming vedtatt på gårsdagens ekstraordinære generalforsamling. Nå starter arbeidet med å planlegge gjennomføringen av tiltakene samt å velge leverandører som kan gjøre jobben.

Før vi kan inngå kontrakter, må imidlertid Bymiljøetaten i Oslo kommune godkjenne energi- og miljøanalysen og innvilge tilsagn om støtte fra Klima- og energifondet. Vi legger ut mer informasjon om den videre prosessen så snart vi vet mer.

Les protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen her: protokoll-ekstraordinc3a6r-generalforsamling-27-06-2013

Som tidligere annonsert blir det ekstraordninær generalforsamling den 27. juni, der eneste sak på dagsorden er behandling av forslag til vedtak om gjennomføring av enøktiltak og installasjon av ny varmesentral.

Nedenfor kan dere laste opp innkalling med dagsorden og saksframlegg, samt vedleggene til innkallingen - nemlig energi- og miljøanalysen utført av AF Energi & Miljøteknikk og vurderingen de har gjort av varmepumpeløsning versus fjernvarme. Merk dere at ikke alle forhold angående fjernvarmealternativet er tatt med i denne vurderingen. Disse er imidlertid nevnt i saksframlegget. Når de tas med i vurderingen framstår varmepumpeløsningen som en sterkere kandidate enn det man får inntrykk av i AF Energi & Miljøteknikks vurdering.

innkalling-til-ekstraordinaer-generalforsamling-2013-06-27-med-saksframlegg

20130610_energi-og-miljoanalyse

20130613_vurdering-vp-vs-fjernvarme (Korrekt versjon som inkluderer Hafslund Varmes anleggsbidrag i regnestykket)

Registreringsblankett, som må fylles ut av alle [en per leilighet] som deltar på ekstraordinær generalforsamling, og Fullmaktsskjema: registreringsblankett-og-fullmaktsskjema

Dersom det blir skriftlig stemmegivning, vil stemmesedler deles ut på møtet.

Sett av datoen! Ekstraordinær generalforsamling avholdes kl 18:00 den 27. juni 2013. Saker som vil stå på dagsorden er vedtak av ny varmesentral og eventuelle andre kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak som Styret anbefaler gjennomført for å redusere felleskostnader til energi.

AF Gruppen AS har fått i oppdrag å gjennomføre en fullstendig enøkanalyse på vegne av boligselskapet. Bymiljøetaten i Oslo kommune gir tilskudd til honorar ved gjennomføring av analysen. I tillegg til å utrede fornybare energiløsninger for ny varmesentral og generelle energieffektivseringstiltak, vil analysen gi en generell tilstandsrapport for gården.

Formell innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen og sakspapirer som innholder informasjon om møtested, saksliste, saksframstilling og forslag til vedtak vil bli sendt ut på et seinere tidspunkt.

Nytt styre for neste periode skal velges på Generalforsamlingen 19. mars, 2013. Som styremedlem er du med på å påvirke det som skjer i gården vår, og vi trenger medlemmer som er engasjert i sitt bomiljø.

I år skal det velges styreleder, som velges for en periode på ett år om gangen, og ett styremedlem og ett varamedlem, som begge velges for en periode på to år av gangen.

Hvis du har forslag til kandidater til vervene som er på valg, eller selv ønsker å stille, ta kontakt med valgkomiteen på telefon 45 20 42 34 eller send e-post til ullrich.mende (at) gmail.com innen søndag 24. februar.

Med vennlig hilsen

Ullrich Mende og Karianne Eull

Valgkomiteen

Generalforsamling i AS Sigurdsgate 20 for 2013 avholdes tirsdag 19. mars fra 18:00-20:00 i personalrommet på Tøyen skole. Forretningsfører Anitha Tanderyd , Enqvist Eiendomsdrift AS, vil være tilstede på møte.

Eventuelle forslag til saker som ønskes behandlet i Generalforsamlingen må meldes Styret via styrepostkassen i oppgang B, eller pr epost til sigurdsgate20@gmail.com, seinest innen 25. februar.

Protokoll fra den ordinære generalforsamlingen kan du laste ned her: Protokoll ordinær generalforsamling 2013