Hopp til innhold

Nytt styre for neste periode skal velges på ordinær generalforsamling 7. mai 2018. Som styremedlem er du med på å påvirke driften av boligselskapet, og det som skjer i gården. Vi trenger medlemmer som engasjerer seg i bomiljøet vårt og som ønsker å bidra.

I år skal det velges:

  • styreleder
  • ett styremedlem
  • ett varamedlem

Styreleder velges for en periode på ett år, mens styre- og varamedlemmer velges for en periode på to.

Har du forslag til kandidater, eller selv ønsker å stille til valg, ta kontakt med Anita Eide (mobil 99 21 27 70/e-post anitenec@gmail.com), eller Rune Soleng (mobil 48 12 47 69/e-post rune.soleng@gmail.com) i valgkomiteen, innen 22. mars.

Spørsmål om hva styrearbeidet går ut på, hva de ulike vervene innebærer, hvor mye tid som må påregnes, osv. kan rettes til valgkomiteen (Anita har tidligere erfaring som styreleder), eller til medlemmer i det sittende styret pr e-post til sigurdsgate20@gmail.com.

Med vennlig hilsen
Anita Eide og Rune Soleng
Valgkomiteen