Hopp til innhold

Bør nordvestre del av Kolstadgata stenges for motorisert trafikk - ja eller nei?

Tøyenkampanjen skal fremme forslag for Bydelsutvalget 17.10. om stenging av Kolstadgata for gjennomgangstrafikk og opprettelse av gatetun og park for å gjøre området mer attraktivt å bo i og tryggere å ferdes i. Fra krysset i Sørliegata/Hagegata og bort til parkeringsplassen ved Kiwi vil det bli stengt for motorisert trafikk. Mulighet for kjøring til parkeringsanlegget ved siden av Kiwi og levering av varer vil bli opprettholdt.  Last ned forslaget i sin helhet her: tc3b8yenkampanjens-forslag-om-kolstadgata-gatetun-og-park

Tøyenkampanjen ber borettslag i området om å støtte forslaget for å tillegge det mer vekt. Hva mener du - bør AS Sigurdsgate 20 stille seg bak dette forslaget - ja, eller nei? Vennligst send oss svaret ditt før utgangen av dagen søndag 13. oktober.