Hopp til innhold

DUGNDAD

Onsdag 10. mai kl 1700 holder vi dugnad i Sigurds gate 20. Været ser lovende ut og vi håper alle har anledning til å delta. Etter dugnaden blir det forfriskninger og snacks i bakgården! Vanligvis er vi ferdig på rundt to timer.

Som vanlig bestiller vi container. Vi oppfordrer alle til å benytte anledningen til å kvitte seg med avfall de måtte ha stående. Det er ikke tillatt å kaste spesialavfall, som elektriske apparater og kjemisk avfall, i containeren. Slikt avfall må du selv levere på en gjenbruksstasjon.

Den nærmeste gjenbruksstasjonen er den mobile som står utenfor gården vår fra kl 16:00-17:30 på dugnadsdagen. Ellers er det minigjenbruksstasjoner på Kampen og i Sofienbergparken, men de har visse begrensninger på typer avfall de tar i mot. Sjekk  https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/ for mer informasjon om hva de ulike tar imot, åpningstider, osv.

Den minste vaskemaskinen ble reparert i går og skal nå fungere som normalt.

Som tidligere nevnt, skyldes slitasjen på hovedlageret at maskinen lastes for tungt eller at det brukes for mye vaskemiddel.

Reparasjonen av maskinen kostet kr 12 375,-. I 2015 og 2016 hadde vi også store utgifter til reparasjoner av vaskemaskinene. Inntekten fra vaskeriet er på ca. kr 14 000 i året og dekker altså knapt kostnader forbundet med reparasjoner, vedlikehold og bruk av strøm. Dersom vi fortsetter å ha store utgifter på vaskeriet, vil prisen pr vask bli satt opp.

Til brukerne av vaskeriet:

  • Vennligst ikke for mye tøy i maskinen. Vaskekapasiteten er på 6 kg tørt tøy for hver av maskinen. Som tommelfingerregel bør det være minst 10-15 cm klaring mellom tørt tøy og trommelen.
  • Vennligst ikke overdoser med vaskemiddel. Bruk kun den mengden som angis av vaskemiddelprodusenten. Vannet i Oslo er bløtt. Er det vaskemiddelrester i kammeret for vaskemiddel, er det vanligvis tegn på at du har brukt for mye.
  • Det er også fint om brukerne av vaskeriet sørger for at kammeret for vaske- og skyllemiddel holdes rent.

 

DUGNDAD

Tirsdag 10. mai kl 16:30 holder vi dugnad i Sigurds gate 20. Vi har bestilt fint vær og håper alle har anledning til å delta. Etter dugnaden blir det forfriskninger og snacks i bakgården! Vanligvis er vi ferdig på rundt to timer.

Som vanlig bestiller vi container. Vi oppfordrer alle til å benytte anledningen til å kvitte seg med avfall de måtte ha stående. Det er ikke tillatt å kaste spesialavfall, som elektriske apparater og kjemisk avfall, i containeren. Slikt avfall må du selv levere på en gjenbruksstasjon.

Den nærmeste gjenbruksstasjonen er den mobile som står utenfor gården vår fra kl 16:00-17:30 på dugnadsdagen. Ellers er det minigjenbruksstasjoner på Kampen og i Sofienbergparken, men de har visse begrensninger på typer avfall de tar i mot. Sjekk  https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/ for mer informasjon om hva de ulike tar imot, åpningstider, osv.

Den minste vaskemaskinen i vaskeriet er ute av drift. Nye deler er bestilt, og serviceteknikeren har indikert at maskinen vil kunne være i drift igjen i begynnelsen av neste uke. Vi beklager ulempene dette medfører for de som bruker vaskeriet.

På tirsdag denne uken hadde vi en minidugnad for å konvertere sandkassen i bakgården til noe som alle i gården kan nyte godt av - nemlig et blomsterbed. Vi fikk også en kasse av naboen som vi har plantet spiselige planter i. Resultatet synes vi ble riktig så bra! Nedenfor ser du noen bilder av hvordan det så ut før, under og etter plantingen. Alle kan forsyne seg av de spiselige plantene, men røttene må få satt seg så vi ber dere om å ikke høste før rundt den 22. juli. Vi ber dere også om å praktisere bærekraftig høsting, slik at det blir nok til alle og plantene har grunnlag for fortsatt vekst og trivsel. Til slutt ber vi de som har barn, eller som har barn - små og store - på besøk om å sørge for at ballspill og annen lek ikke foregår oppi bedene. En stor takk til Erica, Hanne, Helene og Jana for innsatsen!

Vi har også postet bilder i gruppen for Humlegata på Tøyen:

DUGNDAD

Torsdag 7. mai kl 17:00 holder vi dugnad i Sigurds gate 20. Vi har bestilt fint vær og håper alle har anledning til å delta. Etter dugnaden blir det forfriskninger og snacks i bakgården! Vanligvis er vi ferdig på under to timer.

Som vanlig bestiller vi container. Vi oppfordrer alle til å benytte anledningen til å kvitte seg med avfall de måtte ha stående. Det er ikke tillatt å kaste spesialavfall, som elektriske apparater og kjemisk avfall, i containeren. Slikt avfall må du selv levere på en gjenbruksstasjon.

De nærmeste gjenbruksstasjonene ligger på Kampen og i Sofienbergparken, men de har visse begrensninger på typer avfall de tar i mot. Sjekk  https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/ for mer informasjon om hva de ulike tar imot, åpningstider, osv.

FJERNING AV EIERLØSE SYKLER

Det står mange sykler i gården som ser ut som de aldri er i bruk, og det er vanskelig å vite om eierne fortsatt bor i gården. Det er ikke helt uvanlig at folk glemmer sånt når de flytter. Alle sykler har derfor fått en teipbit på styret (blå, grønn, sort eller hvit). Fjern teipen innen 6. mai! Vi kaster alle sykler som fortsatt har teip på styret på dugnaden 7. mai.

Husk at det også står sykler i sykkelboden ved vaskekjelleren!

Vel møtt til dugnad!

Alle sykler, inkludert de som står i kjelleren, er nå merket med grønn eller rød tape på styret.

Sykler som fortsatt er merket den 25. april, vil få et nytt liv hos sykkelverkstedet i Eiriks gate eller bli deponert på en lokal gjenbrukstasjon før utgangen av april.

På forhånd mange takk for at dere bidrar til å holde bakgården og fellesarealene ryddige!

Prosjekt Ny varmesentral starter og alle sykler, motorsykler/mopeder, barnevogner og leker må fjernes fra bakgården innen kl 07:00 fredag 23. august! For de som bruker sykkel daglig vil det være mulig å ha den stående oppstilt fra sykkelstativet på utsiden av vaskekjelleren og bort til én meter fra rampen til portrommet ut mot gata. Ingen sykler må låses til sykkelstativene i byggeperioden. Vi praktiserer først-til-mølla prinsippet når det gjelder sykkelparkering på dette området. Motorkjøretøy må under ingen omstendigheter stå oppstilt i bakgården i byggerperioden.

Elektropluss, entreprenøren som skal levere den nye varmesentralen, må kunne flytte på alt som blir stående i bakgården. Vi oppfordrer imidlertid alle til å sette sykler, barnevogner og leker i bodene sine, eller i rommet til venstre for vaskeriet under oppgang A. Arbeidene vil medføre mye støv og skitt og alt som blir stående i bakgården risikerer å bli skittent eller i verste fall ødelagt. Elektropluss tar imidlertid intet ansvar for noen av beboernes eiendeler som blir stående i bakgården i prosjektperioden.

Boreriggen føres inn via gjerdet mot Gruegata 22. Her vil det derfor bli stående åpent i prosjektperioden, og porten til Gruegata 18 låses som kjent aldri. Inngangsdøra til gården vil også stå åpen så lenge brønnboringen pågår i bakgården, fordi kompressoren som gir energi til riggen vil stå oppstilt på forsiden av gården. Det er derfor ekstra viktig at dere påser at verdisaker er skikkelig sikret og at dørene til oppganger og bodområder er forsvarlig lukket og låst i hele prosjektperioden.

I alt åtte energibrønner skal bores – fire i bakgården og fire foran gården. Boringen i bakgården starter i følge prosjektplanen fredag 23. og avsluttes onsdag 28. august. Den gamle oljetanken som ligger nedgravd på plenen mot Kolstadgata skal også fjernes, og dette gjøres allerede torsdag 22. august. Boring av energibrønnene foran gården starter onsdag 28. og avsluttes mandag 2. september.

Brønnboringen vil vanligvis starte kl 07:00 og om nødvendig pågå fram til kl 21:00. – dette fordi brønnboring er svært dyrt og kortere arbeidsdager vil fordyre boringen vesentlig og gjøre prosjektet umulig for oss å gjennomføre. Vi beklager de eventuelle ulempene dette kan medføre, men håper at alle kan leve med den støyen som genereres i den perioden arbeidene pågår.

Vi håper entreprenørene klarer å overholde tidsplanen, men må naturligvis også ta høyde for at uforutsette forhold og hendelser som vil forsinke framdriften kan inntreffe, som for eksempel ras i energibrønnene under boring. Informasjon om eventuelle endringer eller forsinkelser i prosjektplanen publiseres på nettsiden.

Når energibrønnene er boret skal rør fra disse føres inn i fyrrommet. I bakgården skjer dette fra 2. tom 6. september, og på forsiden fra 6. tom 13. september.

Arbeidet utendørs avsluttes ved at bakgården asfalteres og at det såes ny plen på forsiden. Dette skal etter planen skje fra mandag 16. tom fredag 27. september.

Arbeidet innendørs, primært i fyrrommet, starter mandag 26. august, og prosjektet avsluttes ved at den nye varmesentralen er ferdig overlevert oss tirsdag den 22. oktober.

Framdriftsplan for gjennomføring av de øvrige energieffektiviseringstiltakene vil legges ut på nettsiden så snart den foreligger. Startdato er 26. august og sluttdato er 31. oktober. Der arbeid skal utføres i leilighetene (utskifting av radiatorventiler) vil styret gjøre avtaler på vegne av entreprenøren med den enkelte. Har du/dere gamle radiatorventiler og er bortreist i perioden 26. august til 31. oktober, ta kontakt med styret snarest for å avtale tilgang til leiligheten din/deres. Alle gamle ventiler må skiftes ut for å oppnå balanse og effektivitet i varmeanlegget. Eventuelle merkostnader som påløper fordi entreprenøren ikke får tilgang til leilighetene det gjelder i prosjektperioden, vil måtte dekkes av den enkelte.

Last ned framdriftsplanen og oversikt over hvem som gjør hva i prosjektet her: Framdriftsplan Ny Varmesentral Sigurds gate 20

Eventuelle spørsmål om prosjektet kan rettes til styreleder, helst pr epost eller sms.